Porto, Portugalia

Economia e Finanças

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uportu.pt
Polityka Prywatności