Porto, Portugalia

Sztuka wizualna

Artes Visuais

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ufp.pt
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Życie jest chmurne, a sztuka radosna.
Autor: Friedrich Schiller
Sztuka
Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia.
Autor: Antoni Libera, Madame
Sztuka
Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Autor: Witold Gombrowicz, Dzienniki
Polityka Prywatności