Porto, Portugalia

Literatura

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ufp.pt
Literatura
Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literatura
Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła.
Autor: Aleksander Kumor
Literatura
Przeciwko wadom w literaturze smak obrażającym, nie masz skuteczniejszej broni nad satyrę. Mierne talenta to najwięcej złego do siebie mają, iż wad swoich nie widzą, przestrogi żadnej nie słyszą. Nie masz dla nich lekarstwa, jak śmiesznością ich okryć.
Autor: Kazimierz Brodziński
Literatura
Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei.
Autor: Julian Przyboś
Polityka Prywatności