Porto, Portugalia

Ciências Agrárias e Ambientais

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ufp.pt
Polityka Prywatności