Lizbona, Portugalia

Kryminologia

Criminologia

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.unl.pt
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności