Lizbona, Portugalia

Bioetyka

Bioética

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.unl.pt
Bioetyka
Bioetyka (ang. bioethics, gr. bios życie, ethos zachowanie) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikająca z refleksji nad etycznym wymiarem działań z zakresu biologii i medycyny.
Bioetyka
Mamy wreszcie spór, który być może uświadomi wszystkim, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym. Pora już podjąć decyzję, w jakiego rodzaju społeczeństwie chcielibyśmy żyć. A stoimy wobec wyboru dwóch modeli ładu moralnego. Jeden to społeczeństwo ludzi wiary, których sumienia – oświecone Duchem Świętym i nauką moralną Kościoła – roszczą sobie prawo do narzucania innym, co mają myśleć i jak mają żyć.
Drugi model to społeczeństwo, w którym nie istnieje podział na sumienia oświecone i nieoświecone, lepsze i gorsze, zdrowe i chore. Wszystkie sumienia są równe i każdy ma prawo żyć zgodnie z własnym, szanując wspólnie przyjęty porządek prawny.
Autor: Zbigniew Szawarski
Bioetyka
Sklonowanie ludzkich komórek macierzystych jest kolejnym zwycięstwem nauki i nie budzi wątpliwości bioetycznych. Nieetyczne jest domaganie się zakazania ich stosowania.
Autor: Jan Hartman, Prof. Hartman: zakaz stosowania komórek macierzystych byłby nieetyczny, gazeta.pl, 17 maja 2013
Polityka Prywatności