Dresden, Niemcy

Sztuka

Kunst

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.hfbk-dresden.de
degree: Dr. phil.
Dr. rer. nat.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Polityka Prywatności