Hamburg, Niemcy

Rechtswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.law-school.de
degree: Dr. iur.
Polityka Prywatności