Vallendar, Niemcy

Wirtschaftswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.whu.edu
degree: Dr. rer. pol.
Alle Promotionsmöglichkeiten (Grad):
Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Polityka Prywatności