Dortmund, Niemcy

Kulturoznawstwo

Kulturwissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.tu-dortmund.de
degree: Dr. phil.
Ph.D.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności