Dortmund, Niemcy

Filozofia

Philosophie

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.tu-dortmund.de
degree: Dr. phil.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Czyż nie często powstaje sytuacja, w której filozofia zakazuje komuś filozofowania?
Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Filozofia
Filozofia nie przestaje zadawać pytań. Wiara żyje odpowiedzią.
Autor: Anna Kamieńska
Filozofia
Filozofia jest służebnicą teologii.
Philosophia ancilla theologiae (łac.)
Polityka Prywatności