Essen, Niemcy

Elektrotechnika

Elektrotechnik

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.uni-duisburg-essen.de
degree: Dr.-Ing.
Dr. paed.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
Polityka Prywatności