Giessen, Niemcy

Agrar-, Forst-, Haushalts- und Ernährungswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.uni-giessen.de
degree: Dr. agr.
Dr. oec. troph.
Polityka Prywatności