Saarbrücken, Niemcy

Farmacja

Pharmazie

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.uni-saarland.de
degree: Dr.-Ing.
Dr. rer. nat.
Farmacja
Farmacja, nauki farmaceutyczne – zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych. Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo.
Polityka Prywatności