Karlsruhe, Niemcy

Elektrotechnika

Elektrotechnik

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Strona www uczelni: www.kit.edu
degree: Dr.-Ing.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
Polityka Prywatności