Kiel, Niemcy

Agrar-, Forst-, Haushalts- und Ernährungswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.uni-kiel.de
degree: Dr. oec. troph.
Dr. sc. agr.
Polityka Prywatności