Mainz, Niemcy

Antropologia

Anthropologie

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.uni-mainz.de
degree: Dr. phil.
Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Polityka Prywatności