Berlin, Niemcy

Agrarwissenschaft

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.hu-berlin.de
degree: Dr. rer. agr.
Dr. rer. hort.
Polityka Prywatności