Madryt, Hiszpania

Turystyka

Turismo

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.nebrija.com
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności