Almeria, Hiszpania

Investigación en Economía de la Empresa

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ual.es
Polityka Prywatności