Bilbao, Hiszpania

Zarządzanie

Gestión

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.deusto.es
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności