Vigo, Hiszpania

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social Corporativa, Calidad y Medio Ambiente

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uvigo.es
Polityka Prywatności