Santiago de Compostela, Hiszpania

Psicología Social Aplicada a los Contextos Organizacional y Político-Jurídico

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.usc.es
Polityka Prywatności