Santiago de Compostela, Hiszpania

Językoznawstwo

Lingüística

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.usc.es
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.
Polityka Prywatności