Murcia, Hiszpania

Literatura

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.um.es
Literatura
Literatura – wszystkie „sensowne twory słowne” (według definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literatura
Przeciwko wadom w literaturze smak obrażającym, nie masz skuteczniejszej broni nad satyrę. Mierne talenta to najwięcej złego do siebie mają, iż wad swoich nie widzą, przestrogi żadnej nie słyszą. Nie masz dla nich lekarstwa, jak śmiesznością ich okryć.
Autor: Kazimierz Brodziński
Literatura
Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei.
Autor: Julian Przyboś
Literatura
Ale w literaturze trzeba być nienagannym. I dlatego stawia się dzisiaj wielokropek, jak tylko dzieje się coś istotnego. Potem zaś ciągnie się spokojnie dalej: „nazajutrz byli obydwoje zaproszeni na przyjęcie do księżnej”. Wcale przecież nie zalecam rozpasanego erotyzmu, odrzuca mnie to, ale ten zbyt układny język jest nie do zniesienia.
Autor: Louis-Ferdinand Céline
Polityka Prywatności