Valencia, Hiszpania

Telekomunikacja

Telecomunicación

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.upv.es
Telekomunikacja
Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją informacji na odległość przy użyciu środków łączności. Legalna definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako „nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.
Polityka Prywatności