Valencia, Hiszpania

Historia średniowieczna

Historia Medieval

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uv.es
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.
Autor: Arnold Joseph Toynbee
Historia
(Gdyby) nos Kleopatry (był krótszy, inne byłyby losy świata)
Le nez de Cleopatre (s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait change) (fr.)
Historia
Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać.
Autor: Winston Churchill
Polityka Prywatności