Granada, Hiszpania

Fundamentos de Economía y Organización De Empresas Aplicados a la Competitividad Empresarial

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ugr.es
Polityka Prywatności