Granada, Hiszpania

Farmacja

Farmacia

Język wykładowy: hiszpański Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ugr.es
Farmacja
Farmacja, nauki farmaceutyczne – zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych. Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo.
Polityka Prywatności