Paryż, Francja

Économie, gestion, information et communication

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.u-paris2.fr/
Polityka Prywatności