Paryż, Francja

Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.pantheonsorbonne.fr/
Polityka Prywatności