Nantes, Francja

Droit, économie-gestion, sociétés, territoires

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.univ-nantes.fr/
Polityka Prywatności