Nantes, Francja

Cognition, éducation, interactions

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.univ-nantes.fr/
Polityka Prywatności