Montpellier, Francja

GAIA: Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, Eau

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.umontpellier.fr/
Polityka Prywatności