Montpellier, Francja

École Doctorale d'économie et gestion

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.umontpellier.fr/
Polityka Prywatności