Lille, Francja

Sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.univ-lille.fr/
Polityka Prywatności