Dijon, Francja

Droit, Gestion, Sciences Economiques et Politiques

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.u-bourgogne.fr/
Polityka Prywatności