Bordeaux, Francja

Entreprise, économie, société

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/
Polityka Prywatności