Bordeaux, Francja

Ecole Doctorale de mathématiques et informatique

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/
Polityka Prywatności