Salzburg, Austria

Molekulare Medizin

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.pmu.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD der Molekularen Medizin
6 Semester
240 ECTS
Polityka Prywatności