Salzburg, Austria

Medizinische Wissenschaft

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.pmu.ac.at
Doctor of Philosophy der Medizinischen Wissenschaft, PhD. Scient. Med
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności