Linz, Austria

Philosophie der Geistes- und Kulturwissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.jku.at
Doktor/in der Philosophie, Dr. phil
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności