Salzburg, Austria

Wissenschaft und Kunst

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.uni-salzburg.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności