Salzburg, Austria

Wirtschaftswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.uni-salzburg.at
Doktor/in der Wirtschaftswissenschaften, Dr. rer. oec
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności