Salzburg, Austria

Rechtswissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.uni-salzburg.at
Doktor/in der Rechtswissenschaften, Dr. iur
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności