Innsbruck, Austria

Politologia

Politikwissenschaft

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka
Polityka Prywatności