Innsbruck, Austria

Erziehungs- und Bildungswissenschaft

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: pedagogiczne
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
Polityka Prywatności