Innsbruck, Austria

Atmosphärenwissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności