Graz, Austria

Künste

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.kug.ac.at
Doktor/in der Künste, Dr. artium
6 Semester
180 ECTS
Polityka Prywatności