Graz, Austria

Przemysł elektrotechniczny

Electrical Engineering

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.tugraz.at
Przemysł
Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.
Przemysł
Kino było zawsze przemysłem, od samego początku, wytworzyło się więc niejako naturalnie system gwiazd pozwalający na finansowanie kolejnych obrazów.
Autor: Audrey Tautou, „Zwierciadło”, 2007, nr 3/1925.
Przemysł
A może wykorzystamy kiedyś przemysłowo dusze ludzkie?
Autor: Stanisław Jerzy Lec
Przemysł
Co to są dzieci? Przemysł chałupniczy.
Autor: Magdalena Samozwaniec
Polityka Prywatności